Programy merytoryczne konkursów w roku szkolnym 2016/17

 

Szkoły podstawowe

 Język polski

 Matematyka

 

 

 

Gimnazjum

 Język polski

 Język rosyjski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

 Język hiszpański

 Fizyka

 

 Język francuski

 Geografia

 Chemia

 

 Język niemiecki

 Historia

 Biologia