Arkusze zadań konkursowych w roku szkolnym 2016/17 wraz z modelami odpowiedzi i schematami punktowania

 
 
 
Szkoła podstawowa
Język polski Matematyka
 
 
 
Gimnazjum