Regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

 
W zakładce Regulaminy i załączniki zamieszczamy Regulamin konkursów dla uczniów gimnazjów oraz Regulamin konkursów dla uczniów szkół podstawowych zatwierdzone przez Mazowiecką Kurator Oświaty. Wśród załączników znajdują się: harmonogram konkursów dla uczniów gimnazjów i harmonogram konkursów dla uczniów SP. Natomiast w zakładce Programy merytoryczne znajdziecie Państwo obowiązujące w tym roku szkolnym programy poszczególnych konkursów.


W bieżącym roku szkolnym wprowadzone zostały istotne zmiany w Regulaminach:

 

 •  - Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia w etapie rejonowym
  (§10 pkt. 4).

 •  

 • - Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu rejonowego, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych będzie 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie w etapie rejonowym. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być zwiększony odpowiednio (§10 pkt. 5).

 •  

 • - Dlatego w pierwszym terminie będą zamieszczane listy rankingowe z wynikami uczniów po etapie rejonowym, a po terminie odwoławczym – listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Obydwa terminy ujęte są w harmonogramie.

 •  

 • - Analogiczna procedura dotyczy wyłaniania laureatów konkursów przedmiotowych (§10 pkt. 4 i 5).

 •  

 • - Do 2 dni roboczych skrócono termin zgłaszania chęci wglądu do pracy ucznia (§7 pkt. 2) oraz złożenia odwołania od wyników oceny (§8 pkt. 1).