17 V 2018 - Uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

 
 
 

Serdecznie zapraszamy laureatów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół na uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 

Uroczystość odbędzie się 17 maja 2018 r., w godz. 1300 - 1500,
w auli budynku głównego Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie
przy ul. Kawęczyńskiej 36.
 
 
Zakończenie konkursów przedmiotowych będzie okazją do spotkania z Mazowiecką Kurator Oświaty, a także tegorocznymi organizatorami konkursów: Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 
Program spotkania
 - 13.00-13.10 Powitanie uczestników i gości, wystąpienie Mazowieckiej Kurator Oświaty
 - 13.10-13.25 Prezentacja tegorocznych wyników konkursów przedmiotowych
 - 13.25-13.50 Wręczenie dyplomów multilaureatom i maksilaureatom konkursów przedmiotowych
 - 13.50-14.05 Włącz myślenie i smartfona – ankieta on-line wśród laureatów
 - 14.05-14.40 Wręczenie dyplomów laureatom w grupach przedmiotowych
 - 14.40-15.00 Zdolni – zdolnym. Występ zespołu „Dąbrówka” z Mińska Maz.
 - 15.00-15.30 Zapraszamy na słodkości