Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nauczycieli i rodziców


1. Zgodnie z zapisem w oświadczeniu Rodziców/Prawnych opiekunów wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych MSCDN danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna na poszczególnych etapach konkursu publikowane będą następujące dane uczniów:

- imię i nazwisko

- liczba uzyskanych punktów


Będą publikowane dane wyłącznie uczniów zakwalifikowanych i uczestniczących w etapach rejonowym i wojewódzkim.


2. Szkoły od 3 października 2018 r. będą mogły zalogować się i sprawdzić poprawność posiadanego loginu i hasła dostępu do Panelu konkursów.


3. Szkoła zgłasza na Platformie wszystkich uczniów biorących udział w konkursie na etapie szkolnym. Termin zgłaszania jest odrębny dla każdego konkursu przedmiotowego. Zawarty jest w Harmonogramach konkursów (Załącznik nr 1 do Regulaminu) pod hasłem: Termin zgłaszania drogą elektroniczną wyników uczniów po etapie szkolnym.