Obowiązek zgłaszania uczniów do konkursów przedmiotowych

 

 

Przypominamy, że od tego roku szkolnego obowiązkiem Dyrektora Szkoły, zgodnie z § 9 pkt. 4 Regulaminów konkursów przedmiotowych, jest wpisanie na panel konkursów danych i wyników wszystkich uczniów biorących udział w konkursach.

 

Organizator tylko na podstawie zgłoszonych na panel uczestników ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

 

Niewpisanie uczniów na panel skutkuje zmniejszeniem szans uczestników na udział w etapie rejonowym (§ 9 pkt. 10 Regulaminów).

 

Wpisywanie uczniów jest możliwe od godz. 1100 w dniu konkursu do godz. 2400 w dniu terminu zgłaszania drogą elektroniczną wyników uczniów po etapie szkolnym – określonym odrębnie dla każdego konkursu w Harmonogramie konkursów przedmiotowych.