Wydawanie zaświadczeń finalistom konkursów przedmiotowych

 

Informujemy, że zaświadczenia finalistom konkursów przedmiotowych będą wydawane we właściwych siedzibach MSCDN [adresy do pobrania].

 

Zaświadczenia będą wydawane od 15 do 18 kwietnia 2019 r. w godz. 800 – 1600

 

Do odbioru zaświadczeń uprawnieni są:

  • - Dyrektorzy szkół lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.
  • - Uczniowie lub ich rodzice/opiekunowie prawni - po okazaniu dokumentu tożsamości.