Podsumowanie II edycji konkursu Wiedzy o MazowszuKonkurs w liczbach i prezentacja zwycięzców

 

 

Lista projektów nagrodzonych w Konkursie Wiedzy o Mazowszu 2020I miejsce


Projekt "Strrraszne Mazowsze"


Projekt wyróżnia się oryginalną tematyką oraz ambitną realizacją koncepcji. Uczniowie odwiedzili dziesięć różnych miejsc na Mazowszu -w tym odległe miejscowości, w których podobno straszy. Rezultatem tych wyjazdów jest blog oraz praca pisemna na temat strasznych miejsc na Mazowszu. Dla czytelników przygotowano również quiz sprawdzający wiedzę z lektury bloga.


Link do strony projektu


 

 
II miejsce

 

Projekt "Geoodkrywcy"

 

Grupa uczennic z Wyszkowa założyła geoskrytki i zorganizowała grę terenową z ich wykorzystaniem dla uczniów swojej szkoły. Technologia, która została użyta podczas realizacji projektu, zachęca młodzież do aktywnego zdobywania wiedzy – wycieczka po mieście ze smartfonem staje się interdyscyplinarnym sposobem na naukę historii, geografii, przyrody, w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi.


LInk do strony projektu

 

 
II miejsce


Projekt "Serce Mazowsza dla Ojczyzny – płocczanie znani i mniej znani"


Mimo, że tematyka projektu nie jest zbyt oryginalna, to ujęcie tematu i efekty są ciekawe. Zwracają uwagę lapbooki, żywe portrety oraz wywiady z postaciami, które odegraływażną rolę w historii oraz życiu religijnym i kulturalnym Mazowsza i Polski. Uczniowie musieli wykazać się pomysłowością i zdolnościami aktorskimi. Oprócz tego dla rówieśników przygotowali grę miejską.


Link do strony projektu

 

 III miejsce

 

Projekt "Łódką przez Mazowsze"

 

Rezultatem projektu jest elektroniczna książeczka wykonana przy użyciu aplikacji Story Jumper.
Publikacja zabiera czytelnika w podróż wzdłuż największych rzek Mazowsza. Starannie wyselekcjonowanym zdjęciom towarzyszy dziarski komentarz głosowy oraz ilustracje wykonane przez uczennicę. Na uwagę zasługują nieprzeładowane, adekwatne do wieku twórców treści oraz samo narzędzie.


Link do strony projektu

 

 III miejsce


Projekt "Turystyka piesza w powiecie siedleckim i węgrowskim."


Uczniowie zapoznali się z ofertą znakowanych szlaków turystycznych. Wybrali jeden szlak pieszy o długości 63 km. Po przejściu całej trasy stworzyli mapę cyfrową w oparciu o podkład kartograficzny Mapy Google, zaznaczając na nim zróżnicowanie powierzchni, miejsca słabo oznakowane oraz wykonane fotografie. W wyniku projektu powstał trwały produkt, umieszczony na stronie internetowej PTTK.


Link do strony projektu

 

 Wyróżnienie

 

Projekt "Zagrajmy w Mazowsze"

 

Uczniowie przygotowali grę karcianą o Mazowszu obejmującą siedem kategorii: historia, tradycje, miasta, parki narodowe, Mazowsze dziś, zabytki. Całość tworzy 120 zalaminowanych kart umieszczonych w pudełku oraz instrukcja. Karty można użyć w czterech opcjach: do quizu, kalamburów, zgadywanki lub gry planszowej. Produkt można rozwijać, dodając kolejne karty do gry oraz kategorie.


Link do strony projektu

 Wyróżnienie


Projekt "Krasne i Opinogóra, czyli śladami rodu Krasińskich"


W ramach projektu uczniowie utworzyli stronę internetową. Potrzebne do jej wykonania wiedzę i umiejętności zdobyli zwiedzając obiekty historyczne, słuchając wykładu w muzeum, prowadząc kwerendy biblioteczne oraz uczestnicząc w warsztatach na temat budowy stron internetowych. Efekty swojej pracy zaprezentowali na spotkaniu z udziałem władz lokalnych.


Link do strony projektu

 

 Wyróżnienie


Projekt "Puszcza Kampinoska w obrazach II Wojny Światowej"


Osią projektu są wojenne wydarzenia, które miały miejsce na terenie Puszczy Kampinoskiej. Integralną częścią projektu były wyjazdy w teren, które zostały sfilmowane w formule reportaży Wołoszańskiego. Relację z wybranych miejsc związanych z II wojną światową prowadzą uczniowie.
Całość bazuje na bogatej bibliografii i faktografii, w tym mało znanych faktach historycznych.


Link do strony projektu

 

 Wyróżnienie


Projekt "A więc ile lat nasz Staruszek ma - Pomniki przyrody na Mazowszu"


Projekt miał na celu spopularyzowanie wśród uczniów i mieszkańców Bierwców wiedzy o 200-letnim miejscowym pomniku przyrody — starym dębie. Uczniowie przygotowali i przeprowadzili szereg działań, których efektem było opracowanie makiety, ukazującej „żywy świat jednego drzewa”, prezentacji multimedialnej oraz zorganizowanie uroczystych urodzin dębu.


Link do strony projektu