Regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/19

 

Formularz odwoławczy od wyników oceny (etap wojewódzki) - szkoła podstawowa

Formularz odwoławczy od wyników oceny (etap wojewódzki) - gimnazjum

 

 

 

Szkoła podstawowa - formularz odwoławczy (  .pdf)

Szkoła podstawowa - formularz odwoławczy ( .doc)

Gimnazjum - formularz odwoławczy (  .pdf)

Gimnazjum - formularz odwoławczy (  .doc)

 

 

 

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

1. Załącznik nr 1 - Harmonogram konkursów przedmiotowych

 

2. Załącznik nr 2 - Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

3. Załącznik nr 3 - Zadania dyrektora szkoły dotyczące organizacji i przeprowadzenia pierwszego etapu (szkolnego) konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

 

4. Załącznik nr 4 - Zadania Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK)

 

5. Załącznik nr 5 - Zadania Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK)

 

6. Załącznik nr 6 - Zadania Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK)

 

 

 

 

 

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Załącznik nr 1 - Harmonogram konkursów przedmiotowych

 

2. Załącznik nr 2 - Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

3. Załącznik nr 3 - Zadania dyrektora szkoły dotyczące organizacji i przeprowadzenia pierwszego etapu (szkolnego) konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

 

4. Załącznik nr 4 - Zadania Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK)

 

5. Załącznik nr 5 - Zadania Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK)

 

6. Załącznik nr 6 - Zadania Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK)