Informacje praktyczne dla szkół

 

Informacje praktyczne dla szkół

W ramach organizacji konkursu rejonowego w szkole należy:

1. Zapewnić uczniom możliwości przystąpienia do konkursów w szkole macierzystej.
2. Stworzyć uczniom warunki do samodzielnej i bezpiecznej pracy.
3. Pobrać z Platformy arkusze zadań konkursowych – 1,5 godziny przed konkursem.
4. Dostarczyć do właściwej siedziby MSCDN zabezpieczone zgodnie z instrukcją prace konkursowe w dniu przeprowadzenia konkursu do godz. 18.00.

 

Uwaga! Na Platformie znajduje się szczegółowa „Instrukcja postępowania z materiałami konkursowymi na etapie rejonowym” oraz „Protokół przebiegu etapu rejonowego”.