Przewodniczący komisji wojewódzkich i rejonowych

 

Przewodniczący komisji wojewódzkich i rejonowych


Składy Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych zawiera Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Członkowie Komisji z poszczególnych rejonów są, zgodnie z Regulaminem, Przewodniczącymi lub Wiceprzewodniczącymi Rejonowych Komisji Konkursowych.