Uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych - 31 maja 2022 r., Wyższa Szkoła Menedżerska

Znakiem tegorocznego spotkania podsumowującego konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jest parasolka. Kolorowa, optymistyczna, chroniąca przed przykrymi warunkami zewnętrznymi symbolizuje troskę o utalentowanych młodych ludzi, ochronę ich talentów. Parasol konkursów w obecnym kształcie rozpinamy nad mazowiecką młodzieżą już od 10 lat, dlatego podsumowanie konkursów miało charakter retrospektywny.

Prezentacja 10-lecia

 

Reportaż Video z uroczystości


Na uroczystość zaproszono dawnych laureatów konkursów przedmiotowych, aby opowiedzieli o rozwoju swojej ścieżki kariery i drodze życiowej, a także aby podzielili się refleksjami o wpływie udziału w konkursach przedmiotowych na ich rozwój. Ogromnie miło było usłyszeć o tym, że zajmują się ciekawymi dziedzinami, prowadzą efektywne badania, odnoszą sukcesy czy skończyli prestiżowe uczelnie w kraju i za granicą, są w trakcie studiów lub właśnie je rozpoczynają. Okazuje się, że Harvard i Oxford to uniwersytety na miarę potrzeb i możliwości uczestników naszych konkursów ;-).

 

;

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli wielu instytucji, którym na sercu leży stan mazowieckiej edukacji, a szczególnie praca z uczniem zdolnym. Na pierwszym miejscu należy wymienić tu Mazowiecką Kurator Oświaty, panią Aurelię Michałowską, która w swoim wystąpieniu podkreśliła zarówno talent, jak i ogromną pracę tegorocznych laureatów. Była przepełniona wiarą, że są przyszłością Mazowsza.

Pani Kurator z charakterystycznym dla siebie ciepłem, swobodą i bezpretensjonalnością w towarzystwie pana Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego rozdała dyplomy uznania i barwne parasole multi- i maksilaureatom (uczestnikom, którzy zdobyli więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego, oraz tym, którzy w danym konkursie osiągnęli najwyższe wyniki). Znalazła czas, aby z każdym zamienić kilka słów, a nawet zadać pytania dotyczące wiedzy z danego przedmiotu.

Prezentacja - laureaci

Nie ma konkursów bez dyrektorów szkół- to na nich spoczywa duży ciężar organizacyjny. Dlatego dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Krystyna Mucha przekazała im ogromne podziękowania i doceniła trud włożony przez dyrektorów oraz nauczycieli w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.

O uskrzydlającej roli konkursów świadczyły wykonywane przez gości zdjęcia.


Spotkanie uświetnił występ wieloosobowej orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Pod batutą pani Anny Sobieckiej młodzi wirtuozi brawurowo zagrali utwory z repertuaru klasycznego i rozrywkowego, budząc prawdziwy entuzjazm publiczności.

I wspólne zdjęcie pod parasolem konkursów!

A oto przesłanie dla laureatów, finalistów i wszystkich uczestników od Ambasadora Konkursów, Radka Brzóski, dziennikarza zajmującego się promocją nauki.