Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/18

 
 Język polski  Matematyka

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/18

 

 

 

 Język polski

 Język rosyjski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

 Język hiszpański

 Fizyka

 

 Język francuski

 Geografia

 Chemia

 

 Język niemiecki

 Historia

 Biologia