Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 z załącznikami

 

 

1. Regulamin konkursów  Formularz odwoławczy .doc  
2. Załącznik nr 1 - Harmonogram    
3. Załącznik nr 2 - Zgoda rodziców/opiekunów    
4. Załącznik nr 3 - Zadania dyrektora szkoły    
5. Załącznik nr 4 - Zadania SKK    
6. Załącznik nr 5 - Zadania RKK    
7. Załącznik nr 6 - Zadania WKK