Konkurs wiedzy o Mazowszu – zwycięskie projekty IV edycji

I miejsce


Z Płocka przez Mazowsze do Europy


Interdyscyplinarny projekt oparty na działaniach związanych z edukacją regionalną, wpisany w temat przewodni Konkursu ideą „co wyróżnia nasze miasto na tle Europy”. Na uwagę zasługują rezultaty działań uczniów, odwołujące się do ich kreatywności oraz kompetencji językowych i medialnych (autorskie teksty i zdjęcia, komiks w języku angielskim). Dodatkowym atutem jest reportaż, do udziału w którym młodzież zaprosiła znanych mieszkańców Płocka.
Więcej
II miejsce


Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las


Projekt łączy elementy praktycznej i teoretycznej edukacji ekologicznej (wiedza o lesie) z postacią Wojciecha Jastrzębowskiego, prekursora integracji europejskiej i jednocześnie przyrodnika, pioniera budowania wrażliwości i troski o środowisko naturalne człowieka. Rezultaty zostały udokumentowane w sposób interesujący i kreatywny, oparty na ciekawie zaprojektowanej stronie internetowej projektu. Na uwagę zasługuje link do oryginału Konstytucji dla Europy (Polona).

Więcej

III miejsce


Świat bez wojen - wizjonerska koncepcja zjednoczonej Europy autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego


Mistrzowsko zaplanowany projekt badawczy wpisujący się w temat przewodni Konkursu. Cele sformułowane z punktu widzenia uczniów, odpowiednio dobrane działania (ankieta, film, test, ankieta) i sposób ewaluacji (wyniki testu i ankiety). Przemyślana konstrukcja produktu głównego, czyli filmu zwracającego uwagę starannie dobranymi zdjęciami, tekstem informacyjnym i nagraniami z miejsc związanych z bohaterem. Dokumentacja projektu na dedykowanej stronie internetowej.

Więcej

wyróżnienie


Mało znani patroni warszawskich ulic


Uczniowie poznawali postaci warszawiaków i warszawianek, którzy przysłużyli się nie tylko dla Warszawy i Polski, ale również dla Europy. Pracę rozpoczęli od działań badawczych (pozyskanie informacji, przeprowadzenie sondy ulicznej), kończąc projekt realizacją filmu tematycznego – nagrywanego w miejscach, których dotyczy - i przygotowaniem pomysłowej gry planszowej. Uwagę zwracają rzetelnie opracowane i ciekawie zaprezentowane fakty z życia wybranych patronów ulic.


Więcejwyróżnienie


Mazowszanin - Europejczyk. Mazowsze bliskie mojemu sercu


Rezultaty projektu sięgają różnorodnych aspektów wiedzy o Mazowszu. Uczniowie przygotowali m.in. lapbooki, prezentacje tematyczne, prace plastyczne. Przedstawili efekty społeczności szkolnej w formie wystawy, wieczorka poetyckiego i filmu na stronie internetowej szkoły. Udowodnili, że Mazowsze zajmuje ważne miejsce w Europie, a przynależność do wspólnoty europejskiej daje nam szanse systematycznego rozwoju.


Więcejwyróżnienie


Mazowsze oczami młodego Europejczyka


Oryginalne ujęcie tematu łączące Europejski Rok Kolei 2021 - promujący kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu dla każdego - z edukacją europejską i regionalną. Uczennice zbadały możliwości zwiedzania Mazowsza Kolejami Mazowieckimi, Warszawską Koleją Dojazdową i Szybką Koleją Miejską. Efektem jest prezentacja tych atrakcji województwa mazowieckiego do których warto dojechać pociągiem.

Więcej

wyróżnienie


Niezwykłe Europejki z Mazowsza


Projekt oparty na metodach poszukujących, łączący działania praktyczne i kreatywne: własnoręczne wykonanie lalek – postaci znanych Mazowszanek. Wypracowane rezultaty odwołują się również do edukacji europejskiej, wpisując podmioty badawcze projektu w tradycję i rozwój kultury, nauki i przemysłu Mazowsza i Europy. Fotograficzna forma sprawozdawcza z działań projektu ponadto może posłużyć jako instrukcja do działań dla osób zainteresowanych szyciem lalek.

Więcej

wyróżnienie


Znane - nieznane Mazowsze


Wieloetapowe przedsięwzięcie z imponującą liczbą rezultatów o różnorodnej tematyce. Zastosowane przez uczniów metody i formy pracy odwołują się nie tylko do zdobywania i przekazywania wiedzy (gra edukacyjna, test online), ale także działań kreatywnych (filmy, reportaże, konkurs literacko – historyczny, wywiad radiowy, projekt okładki płyty). Niewątpliwym walorem projektu jest nie tylko jego wartość poznawcza, ale również duże oddziaływanie projektu.

WięcejWyniki III etapu Konkursu Wiedzy o Mazowszu

 


W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 34 uczniów i uczennic z mazowieckich szkół.

Spośród tej grupy dwie osoby uzyskały 80% i więcej punktów z testu pisemnego, co zapewnia im tytuł Laureata.


Wyniki pozostałych osób oscylują w przedziale 30 -79%, co z kolei daje tytuł finalisty.

 

Na podstawie § 8 p. 5 Regulaminu „Konkursu wiedzy o Mazowszu” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022, jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu wojewódzkiego.

Tym samym poza dwójką uczniów, którzy uzyskali 80% i więcej punktów możliwych do zdobycia, w osobach:

- Jakub Nowak, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,

- Maciej Koperek, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie,

tytuł laureata otrzymują również:

- Magdalena Bryk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Wyszkowie,

- Alicja Radzikowska, Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku  w Domanicach Kolonii,

- Anna Pawlak, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego nr 3 w Płocku,

- Jakub Rolek, Szkoła Podstawowa nr 1 Adama Mickiewicza w Wyszkowie,

- Oliwia Wawryniuk, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach,

- Jan Wiśniewski, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,

- Adam Leszczyński, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim.

 


Szczegółowe wyniki zawiera załączone zestawienie.

 

Wyniki III etapu Konkursu Wiedzy o Mazowszu (plik w formacie PDF)

 

 

 

 

Wyniki oceny projektów

 

Wyniki oceny projektów

 

 • I miejsce: Z Płocka przez Mazowsze  do Europy, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 • II miejsce: Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie
 • III miejsce: Świat bez wojen - wizjonerska koncepcja zjednoczonej Europy autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie

 • wyróżnienie: Mało znani patroni warszawskich ulic, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Warszawie
 • wyróżnienie: Mazowszanin - Europejczyk. Mazowsze bliskie mojemu sercu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
 • wyróżnienie: Mazowsze oczami młodego Europejczyka, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu
 • wyróżnienie: Niezwykłe Europejki z Mazowsza, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
 • wyróżnienie: Znane - nieznane Mazowsze, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

 

 

III etap Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniu 4 maja br. w godzinach 11.00-12.30 w warszawskiej siedzibie MSCDN przy ul. Świętojerskiej 9.

 

 

Konkursu Wiedzy o Mazowszu - lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

 

Poniżej lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Mazowszu w roku szkolnym 2021/2022

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu woj. Konkursu Wiedzy o Mazowszu (plik w formacie PDF)

 

 

Wyniki I etapu Konkursu Wiedzy o Mazowszu

 

Do eliminacji pisemnych na etapie szkolnym przystąpiło 166 uczniów.

84 uczniów uzyskało nie mniej niż 80% punktów (tj. min. 28 z 35) i tym samym zdobyło uprawnienia do udziału w II etapie Konkursu wiedzy o Mazowszu.

 

Lista z wynikami uczniów na etapie szkolnym Konkursu Wiedzy o Mazowszu (plik w formacie PDF)

 

 

Eliminacje rejonowe odbędą się w dniu 22 marca br.

I etap Konkursu

 

 

Eliminacje pisemne pierwszego stopnia odbędą się w dniu 25 lutego br. w godzinach 1000-1100 na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu (§ 6).

 

 

Przedłużony termin dokonywania zgłoszeń

 

Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń do IV edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu” upływa 25 października br. (włącznie).

IV edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu”

 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w czwartej edycji "Konkursu wiedzy o Mazowszu”.


Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

 

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. W tej edycji motywem przewodnim projektów jest Mazowsze w Europie. Szczegółowa tematyka zależy od uczniów i nauczyciela opiekuna. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 30 grudnia 2021 r.

 

Pedagogiczna koncepcja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” wywodzi się bezpośrednio z podstawy programowej, a w szczególności dotyczy umiejętności kluczowych, w tym umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. W zakresie treści konkurs daje możliwość uzupełnienia wiedzy istotnej z punktu widzenia mieszkańca regionu.

 

Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

 

Nowością tegorocznej edycji są wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów.

 

Rejestracja uczestników odbywa się od 4 do 15 października 2021 r. na Panelu Konkursów MSCDN https://panelkonkursy.mscdn.pl/ . W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów realizowanych w szkole oraz dane osobowe członków drużyn projektowych oraz zgłosić fakt podpisania przez rodzica/opiekuna ucznia oświadczenia (Załącznik nr 3).

 

Loginy i hasła do Panelu są identyczne jak loginy i hasła wykorzystywane przy logowaniu się do konkursów przedmiotowych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie oraz jego załącznikach:

 

 

Arkusze zadań z poprzednich edycji dostępne są na Platformie Konkursów Przedmiotowych http://konkursy.mscdn.pl w zakładce „Bank zadań konkursowych”,
a informacje o zwycięskich projektach w zakładce „Konkurs wiedzy o Mazowszu”.

 

Informacji udzielają konsultanci MSCDN:

 • w Ciechanowie: Katarzyna Szymańska,
 • w Ostrołęce: Iwona Krzemińska, 29 744-41-20
 • w Płocku: Anna Krusiewicz ,
 • w Radomiu: Anna Równy,
 • w Siedlcach: Anna Goc , tel: 25  632-67-47
 • w Warszawie: Teresa Stachurska-Maj, tel. 22 629-60-21 do 23

 

oraz wojewódzki koordynator „Konkursu wiedzy o Mazowszu” Iwona Moczydłowska, tel.692526891 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Podsumowanie II edycji konkursu Wiedzy o MazowszuKonkurs w liczbach i prezentacja zwycięzców

 

 

Lista projektów nagrodzonych w Konkursie Wiedzy o Mazowszu 2020I miejsce


Projekt "Strrraszne Mazowsze"


Projekt wyróżnia się oryginalną tematyką oraz ambitną realizacją koncepcji. Uczniowie odwiedzili dziesięć różnych miejsc na Mazowszu -w tym odległe miejscowości, w których podobno straszy. Rezultatem tych wyjazdów jest blog oraz praca pisemna na temat strasznych miejsc na Mazowszu. Dla czytelników przygotowano również quiz sprawdzający wiedzę z lektury bloga.


Link do strony projektu


 

 
II miejsce

 

Projekt "Geoodkrywcy"

 

Grupa uczennic z Wyszkowa założyła geoskrytki i zorganizowała grę terenową z ich wykorzystaniem dla uczniów swojej szkoły. Technologia, która została użyta podczas realizacji projektu, zachęca młodzież do aktywnego zdobywania wiedzy – wycieczka po mieście ze smartfonem staje się interdyscyplinarnym sposobem na naukę historii, geografii, przyrody, w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi.


LInk do strony projektu

 

 
II miejsce


Projekt "Serce Mazowsza dla Ojczyzny – płocczanie znani i mniej znani"


Mimo, że tematyka projektu nie jest zbyt oryginalna, to ujęcie tematu i efekty są ciekawe. Zwracają uwagę lapbooki, żywe portrety oraz wywiady z postaciami, które odegraływażną rolę w historii oraz życiu religijnym i kulturalnym Mazowsza i Polski. Uczniowie musieli wykazać się pomysłowością i zdolnościami aktorskimi. Oprócz tego dla rówieśników przygotowali grę miejską.


Link do strony projektu

 

 III miejsce

 

Projekt "Łódką przez Mazowsze"

 

Rezultatem projektu jest elektroniczna książeczka wykonana przy użyciu aplikacji Story Jumper.
Publikacja zabiera czytelnika w podróż wzdłuż największych rzek Mazowsza. Starannie wyselekcjonowanym zdjęciom towarzyszy dziarski komentarz głosowy oraz ilustracje wykonane przez uczennicę. Na uwagę zasługują nieprzeładowane, adekwatne do wieku twórców treści oraz samo narzędzie.


Link do strony projektu

 

 III miejsce


Projekt "Turystyka piesza w powiecie siedleckim i węgrowskim."


Uczniowie zapoznali się z ofertą znakowanych szlaków turystycznych. Wybrali jeden szlak pieszy o długości 63 km. Po przejściu całej trasy stworzyli mapę cyfrową w oparciu o podkład kartograficzny Mapy Google, zaznaczając na nim zróżnicowanie powierzchni, miejsca słabo oznakowane oraz wykonane fotografie. W wyniku projektu powstał trwały produkt, umieszczony na stronie internetowej PTTK.


Link do strony projektu

 

 Wyróżnienie

 

Projekt "Zagrajmy w Mazowsze"

 

Uczniowie przygotowali grę karcianą o Mazowszu obejmującą siedem kategorii: historia, tradycje, miasta, parki narodowe, Mazowsze dziś, zabytki. Całość tworzy 120 zalaminowanych kart umieszczonych w pudełku oraz instrukcja. Karty można użyć w czterech opcjach: do quizu, kalamburów, zgadywanki lub gry planszowej. Produkt można rozwijać, dodając kolejne karty do gry oraz kategorie.


Link do strony projektu

 Wyróżnienie


Projekt "Krasne i Opinogóra, czyli śladami rodu Krasińskich"


W ramach projektu uczniowie utworzyli stronę internetową. Potrzebne do jej wykonania wiedzę i umiejętności zdobyli zwiedzając obiekty historyczne, słuchając wykładu w muzeum, prowadząc kwerendy biblioteczne oraz uczestnicząc w warsztatach na temat budowy stron internetowych. Efekty swojej pracy zaprezentowali na spotkaniu z udziałem władz lokalnych.


Link do strony projektu

 

 Wyróżnienie


Projekt "Puszcza Kampinoska w obrazach II Wojny Światowej"


Osią projektu są wojenne wydarzenia, które miały miejsce na terenie Puszczy Kampinoskiej. Integralną częścią projektu były wyjazdy w teren, które zostały sfilmowane w formule reportaży Wołoszańskiego. Relację z wybranych miejsc związanych z II wojną światową prowadzą uczniowie.
Całość bazuje na bogatej bibliografii i faktografii, w tym mało znanych faktach historycznych.


Link do strony projektu

 

 Wyróżnienie


Projekt "A więc ile lat nasz Staruszek ma - Pomniki przyrody na Mazowszu"


Projekt miał na celu spopularyzowanie wśród uczniów i mieszkańców Bierwców wiedzy o 200-letnim miejscowym pomniku przyrody — starym dębie. Uczniowie przygotowali i przeprowadzili szereg działań, których efektem było opracowanie makiety, ukazującej „żywy świat jednego drzewa”, prezentacji multimedialnej oraz zorganizowanie uroczystych urodzin dębu.


Link do strony projektu


 

 

 

 

Uroczyste zakończenie III edycjiKonkurs Wiedzy o Mazowszu - zwycięskie projekty

 

Poniżej lista zwycięskich projektów w Konkursie Wiedzy o Mazowszu

 

 • I nagroda - Europejskie drogi na Mazowszu, Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie
 • II nagroda - Powstania narodowe na Mazowszu, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie
 • III nagroda - Matematyczne wędrówki po Mazowszu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim
 • wyróżnienie - Mazowieckie Ogrody Wspomnień , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie
 • wyróżnienie - Moje Mazowsze - Żywe Obrazy , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie
 • wyróżnienie - Poznajcie nasze Mazowsze , Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie Nowym. Szkoła Podstawowa im Noblistów Polskich w Ciachcinie Nowym
 • wyróżnienie - Zobaczę moje Mazowsze, poznam jego legendy i smaki , Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem

Konkurs Wiedzy o Mazowszu 2021 – zwycięskie projektyI miejsce

Projekt o bitwie warszawskiej. Czy za pomocą klocków Lego można uczyć historii?


Projekt badawczy zrealizowany przez pasjonatów klocków Lego. Wymagał czasochłonnej pracy nad produktem w postaci filmu informacyjnego o bitwie warszawskiej. Film zawiera zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz  elementy animacji poklatkowej. Został zaprezentowany rówieśnikom na lekcji zdalnej, a jego efektywność w zakresie przekazu wiedzy historycznej potwierdziły wyniki przeprowadzonych ankiet. Brawa za kreatywny, niecodzienny sposób na naukę historii.

Więcej...II miejsce


Mazowsze dla alergików


Punktem wyjścia do działań projektowych był problem nietolerancji pokarmowych i  potrzeba zbadania oferty mazowieckich firm dla alergików: sklepów, restauracji i gospodarstw agroturystycznych.  Uczniowie sprawdzili, gdzie się znajdują miejsca przyjazne alergikom i zaproponowali trzydniową wycieczkę z ich uwzględnieniem, wskazując na wybranych trasach nie tylko obiekty do zwiedzania, ale również miejsca zakupów, posiłków i noclegów. Walorem projektu jest niebanalny temat i sposób prezentacji wyników.

WięcejIII miejsce


Opuszczone Mazowsze


Zamiast zwyczajowo skupiać się na walorach Mazowsza, uczniowie zajęli się obiektami ongi świadczącymi o postępie i rozwoju regionu, a dziś zapomnianymi, nieczynnymi, w stanie upadku. Rezultatem działań projektowych jest film przygotowany w konwencji reportażu. Młodzi reporterzy przybliżyli genezę świetności i bankructwa wybranych obiektów. Na uwagę zasługuje świadomość potrzeby ochrony niszczejącego dziedzictwa kulturowego Mazowsza.

Więcej...I wyróżnienie


Sprawdź wiedzę o Mazowszu z Mazowieckimi Kodownikami


Projekt wyróżnia się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego jednego z produktów. Uczniowie przygotowali grę komputerową, w której wiedzę o Mazowszu można sprawdzić w dwóch trybach: standardowo w trybie tzw. naukowym oraz wcielając się w postaci z mazowieckich legend w trybie rozrywkowym. Stworzona w projekcie gra komputerowa ma duży potencjał edukacyjny do wykorzystania na lekcjach w szkole podstawowej i może posłużyć w realizacji treści nie tylko z edukacji regionalnej.

WięcejII wyróżnienie
ex aequo


Mazowsze pełne tajemnic


Uczniowie zafascynowani Mazowszem, najszybciej rozwijającym się regionem Polski, poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co Mazowsze może im zaoferować, jak również,  co oni mogą zrobić dla Mazowsza. W tym celu przeprowadzili diagnozę potencjału rozwojowego Mazowsza i analizę SWOT, określając kierunki i możliwości wpływu młodego pokolenia na rzecz regionu. Efekty przedstawili w formule dynamicznej debaty telewizyjnej.

Więcej...Sport na Mazowszu.10 najlepszych żeńskich klubów koszykarskich na Mazowszu i ich zawodniczki w kadrach narodowych


Projekt, którego oryginalność tematu i sposób realizacji pozostaje na długo w pamięci. Uczennice nie tylko wykazały się pasjami i zainteresowaniami związanymi z piłką koszykową, ale również włączyły ją w przestrzeń regionu. Efektem tego jest prezentacja osiągnięć sportowych koszykarek z klubów Mazowsza, gra planszowa oraz niezwykle ciekawy i merytorycznie obudowany wywiad z byłą zawodniczką Polonii Warszawa, p. Katarzyną Dulnik.

Więcej: filmowa prezentacja , wywiadIII wyróżnienie


Innowacje w Warszawie


Autorki projektu przedstawiły Warszawę jako miasto nowoczesne architektonicznie, z szeregiem obiektów wyróżniających się w przestrzeni miejskiej zarówno wyglądem, jak i funkcjonalnością. Powstałe w projekcie filmy, interaktywne mapy i quizy kreują wizerunek Mazowsza jako regionu innowacyjnego, którego stolica oprócz posiadania ciekawej historii i zabytków, jest również miastem wielu nowych inwestycji oraz miejscem na wycieczkę dla osób, które preferują nowoczesne atrakcje.

Więcej produkt, produkt cd , quiz 1 , quiz 2IV wyróżnienie


W młodzieńczej, mazowieckiej duszy...


Z rozmachem zrealizowane przedsięwzięcie, poprzez które uczennice udowodniły, że stereotyp dotyczący młodych ludzi i ich braku troski o regionalną tradycję jest nieuzasadniony. Dziewczęta zrealizowały reportaże z ciekawych miejsc w okolicy Płońska, przeprowadziły konkurs na Facebooku dla uczniów z okolicznych szkół, nagrały wywiady z pasjonatami kultury ludowej, wzięły udział w spektaklu teatralnym Wigilia u Boryny…  Na uwagę zasługują prężne działania promocyjne, szerokie grono odbiorców oraz włączenie do projektu społeczności lokalnej.

Więcej – sprawozdanie , podsumowanieUroczyste podsumowanie konkursu Wiedzy o Mazowszu

 

 

12 czerwca 2019 r., w godzinach 10.00 – 12.00 w auli Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. 

 

Prezentacja podsumowująca Konkurs Wiedzy o Mazowszu (plik w formacie PDF)Zwycięskie projekty (plik w formacie PDF)

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć