Ostateczne wyniki Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

 

Po zakończeniu procedury odwoławczej i uwzględnieniu zasad przyznawania tytułów Laureata i Finalisty:

- tytuł Laureata Konkursu wiedzy o Mazowszu otrzymują uczniowie, którzy uzyskali 25 i więcej punktów,

 

- tytuł Finalisty Konkursu wiedzy o Mazowszu otrzymują uczniowie którzy uzyskali co najmniej 20 punktów.

 

 

Wyniki na etapie wojewódzkim (plik w formacie PDF)
Zwycięskie projekty VI edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

 

Nagrody

1. Kobiecym okiem – kobiety Mazowsza wczoraj i dziś oraz Siła kobiet – zwykłe i niezwykłe kobiety Mazowsza, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie
2. Siła jest kobietą, czyli o znanych i mniej znanych „MAZOWSZANKA”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
3. Feminarium Manifesto, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Jigoro Kano w Warszawie

 

Wyróżnienia

- Kobiece oblicze Błonia, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
- Maria Skłodowska-Curie – matka, żona, noblistka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie
- Maria Skłodowska-Curie dla Mazowsza, Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II  w Warszawie
-

Kobiece serce Mazowsza – poezja i inspiracje oraz Portrety poetek Mazowsza,  Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie

- Helena Mordak – twórczyni piękna za pomocą słów. Nauczycielka, poetka, regionalistka,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wolanowie

 

 

 

 

 

III etap rywalizacji indywidualnej

 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 55 uczniów i uczennic – Lista osób zakwalifikowanych

 

Eliminacje pisemne odbędą się w siedzibach warszawskiej siedzibie MSCDN, ul. Świętojerska 9 w dniu 8 maja br. w godz. 1000-1130.

 

Test pisemny obejmujący wymagania zawarte w podstawie programowej, zakres tematyczny I, II etapu oraz dodatkowo następujące zagadnienia:

• dzieje regionu (Mazowsze w XX wieku),

• Mazowsze dzisiaj – życie społeczne i gospodarcze,

• instytucje publiczne województwa mazowieckiego,

• innowacyjne Mazowsze i wykorzystanie funduszy unijnych,

• Mazowsze w filmie.

 

Literatura uzupełniająca:

Mazowsze – ekonomia i gospodarka, wyd. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2018, http://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2022/wom/publikacje/mazowsze_ekonomia_i_gospodarka.pdf

− Przewodnik Industrialne Mazowsze https://modanamazowsze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Industrialne-Mazowsze.pdf

− Aktualne statystyki https://www.polskawliczbach.pl/mazowieckie

Mazowsze na filmowo http://www.mazowszenafilmowo.pl/

 

 

Odwołania od wyników etapu rejonowego Konkursu Wiedzy o Mazowszu

 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły do Przewodniczącej Komisji Wojewódzkiej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godz. 1400 drugiego dnia roboczego, licząc od pierwszego dnia po zakończeniu wglądów.

Termin ten upływa w środę 27 marca br.

 

Wyniki etapu rejonowego Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

W eliminacjach pisemnych II stopnia wzięło udział 199 uczestników spośród 205 uprawnionych.

Osiem osób pokonało próg kwalifikacyjny tj. 80 % i więcej punktów możliwych do uzyskania z testu.

 

Wyniki na etapie rejonowym (plik w formacie PDF)

 

Zgodnie z § 7 p.5 Regulaminu Konkursu łącznie do III etapu zakwalifikowanych zostanie 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.

Blokady 20 marca

 

Na ten moment termin eliminacji rejonowych jest utrzymany.

 

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z mapą blokad, wyszukanie alternatywnych tras przejazdu oraz środków komunikacji, takich jak kolej oraz uwzględnienie możliwych trudności w dotarciu na miejsce eliminacji przy szacowaniu czasu

 

 

Zmiana miejsca eliminacji rejonowych w Warszawie

 

Z uwagi na dużą liczbę uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu wiedzy o Mazowszu nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia eliminacji.

Odbędą się one w  budynku Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, ul. Kawęczyńska 36 w Warszawie.


Termin bez zmian: 20 marca br. godz. 1000-1130.

Rejestracja rozpocznie się o godz. 900.


Ww. zmiana dotyczy tych uczniów, którzy pierwotnie mieli rozwiązywać test  w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie.

 

Pozostali uczniowie rozwiązują test w adekwatnych do swojej lokalizacji siedzibach MSCDN, tj. w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

 

 

II etap rywalizacji indywidualnej

 

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 205 uczniów i uczennic

 

Wyniki na etapie szkolnym (plik w formacie PDF)

 

Eliminacje pisemne odbędą się w siedzibach wydziałów MSCDN w dniu 20 marca br. w godz. 1000-1130

 

Test obejmuje wymagania zawarte w podstawie programowej, zakres tematyczny I etapu oraz dodatkowo następujące zagadnienia:

• przyroda regionu i jej przekształcenia,

• dzieje regionu (Mazowsze książęce, Mazowsze w Koronie, Mazowsze pod zaborami),

• mieszkańcy Mazowsza,

• literackie wędrówki po Mazowszu,

• Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Literaturę podstawową stanowi publikacja Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 2018 r.

Literatura uzupełniająca: Mazowiecki Szlak Literacki http://msl.nogravity.io/

 

 

I etap rywalizacji indywidualnej

Wszyscy uczniowie, którzy zrealizowali zespołowy projekt mają prawo przystąpić do trzyetapowej rywalizacji indywidualnej.  

Pierwszy etap tej rywalizacji odbędzie się 19 lutego br. w godz. 1000-1100 na platformie Moodle MSCDN.

Uczniowie przystępują do testu w szkole, pod nadzorem komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

 

Test obejmuje wymagania zawarte w podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz istotne zagadnienia z zakresu:

- symbole województwa i głównych miast na Mazowszu,

- położenie i środowisko przyrodnicze,

- podstawowe informacje z historii regionu,

- główne atrakcje turystyczne,

- wielcy Mazowszanie.

 

Literaturę podstawową stanowi publikacja Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 2018 r.

Literatura uzupełniająca to serwis internetowy Moda na Mazowsze (zakładki Musisz zobaczyć i W lesie)

Podsumowanie V edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

 

Zwieńczeniem tegorocznej edycji Konkursu było spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podczas uroczystego podsumowania mazowieckich przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej – Konkursu wiedzy o Mazowszu i konkursu Lekcje o Mazowszu. Uroczystość miała miejsce w dniu 15 czerwca br. Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie.

 

 

Czytaj więcej...

Sprawozdania z realizacji projektów

 

Do 19 stycznia 2024 r. (włączenie) należy umieścić sprawozdania z realizacji projektów na Platformie Konkursów MSCDN  https://panelkonkursy.mscdn.pl

 

-

Informację o projekcie należy wpisać w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

-

Sprawozdanie powinno być zwięzłe i nie przekraczać 2 stron – czcionka Calibri lub Times New Roman 12, odstęp 1,15 – 1,5.

-

Możliwe formaty *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.pdf.

-

W nazwie pliku nie mogą występować polskie znaki.

-

Załączniki do sprawozdania w postaci zdjęć, itp. nie są przyjmowane – należy je umieścić w np. na dysku Onedrive/Google/Dropbox czy też w dedykowanych serwisach YouTube/Witryny Google/Blogspot/itd.) i podlinkować w tekście sprawozdania

Konkurs wiedzy o Mazowszu – zwycięskie projekty V edycji

I miejsce

Warszawa innowacyjnie zielona


Wyjątkowa kreatywność zespołu realizującego projekt przejawia się m.in. w założeniu organizacji OLAF oraz społecznej aktywności uczniów. Na szczególną uwagę zasługują takie akcje, jak Szkolny dzień bez śladu węglowego, Dzień zielonej doniczki oraz warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków. Efekty przedstawione zostały na atrakcyjnie wykonanej stronie internetowej projektu. Więcej

II miejsce


Wzdłuż mazowieckiej Wisły


Ciekawy projekt badawczy, który zwraca uwagę na rolę korytarzy ekologicznych i ich powiązań z najdłuższym korytarzem, jakim jest Wisła. Grupa projektowa zdobywała informacje na temat wędrówek zwierząt poprzez prowadzenie obserwacji bezpośrednich. Zaprojektowała własny ekokorytarz i zaprezentowała pomysł w urzędzie dzielnicy Białołęka. WięcejIII miejsce


Dwa projekty zespołów uczniowskich z tej samej szkoły wyróżniające się oryginalnym sposobem realizacji.


Wrzosowe wiedźmy z Wrzosówki


Uczniowie obserwowali, które gatunki roślin występują na wydmach, zbierali zioła, stworzyli zielnik z opisem właściwości danej rośliny i podzielili się wiedzą na temat obszarów chronionych z młodszymi kolegami. WięcejDrugie życie kartki – mazowiecka przyroda


Realizacja tematu przewodniego ma charakter proekologiczny: uczniowie wykonali papier czerpany i zrobili z niego nowe kartki. Ozdobili je rysunkami przedstawiającymi przyrodę najbliższej okolicy. Więcej


wyróżnienie


„Ja nie chcę wiele: Ciebie i zieleń” - Zielone wzgórze Bronka


Projekt zaplanowany i zrealizowany zgodnie z metodologią STEAM. Uwzględniono etapy STEAM: Nauka – wyszukiwanie lokalnych miejsc związanych z ochroną przyrody; Technologia – obróbka informacji za pomocą narzędzi TIK; Inżynieria – stworzenie gry planszowej; Sztuka – wykorzystanie wierszy Broniewskiego; Matematyka – gra planszowa zawierająca zadania matematyczne. Więcej

wyróżnienie


Warszawa-jestem eko. Co Warszawa robi by być eko?


Uczniowie samodzielnie zbadali, co w kwestii zalesiania terenów miejskich zostało zrobione i proponują dalsze kroki, które powinny być podejmowane w przyszłości. Do takich wniosków doprowadziła ich analiza korzyści płynących z walorów przyrodniczych oraz ankieta przeprowadzona wśród uczniów. Więcej

wyróżnienie


Nasza puszcza - Poznajemy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego


Zespół projektowy przeprowadził wieloaspektową eksplorację tematu, obejmującą walory przyrodnicze i kulturowe pobliskiego parku narodowego. Imponuje różnorodność i wielość podejmowanych działań i rezultaty o dużej wartości dydaktycznej. Ciekawostką jest subiektywny TOP 10 Puszczy Kampinoskiej z informacjami w czterech językach. Więcej

wyróżnienie


„Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i wspaniała (…), lecz najmilsze i najzdrowsze przecież człeku jest Mazowsze”


Uczniowie zajęli się zagadnieniami związanymi z przyrodą, w tym Odnawialnymi Źródłami Energii. Na uwagę zasługuje sposób prezentacji zebranych informacji oraz podjętych działań, takich jak np. sprzątanie lasu, przygotowanie strony internetowej czy audycji w szkolnym radiowęźle. Pomysłowość grupy widoczna jest w sposobie upowszechniania rezultatów. Więcej

wyróżnienie


„Piękne jesteś, Mazowsze...”


Oryginalne ujęcie tematu przewodniego konkursu poprzez połączenie tematyki przyrodniczej z literaturą. Przygotowanie wieczorku poetyckiego na temat walorów przyrodniczych Mazowsza ukazuje zmysł artystyczny uczniów, wrażliwość estetyczną oraz zainteresowanie naturą. Praca interdyscyplinarna, angażująca uczniów z różnych klas, zaprezentowana szerszej publiczności. Więcej

Przedłużenie terminu rejestracji

 

Zgłoszenia zespołów projektowych przyjmujemy do 23 pażdziernika br. włącznie.

Zwycięskie projekty V edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

Nagrody

 

1. Warszawa innowacyjnie zielona, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26  im. Jigoro Kano w Warszawie
2. Wzdłuż mazowieckiej Wisły - najdłuższego ekokorytarza, Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie
3. Wrzosowe wiedźmy z Mostówki oraz Drugie życie kartki – mazowiecka przyroda - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

 

Wyróżnienia

 

 -  „Ja nie chcę wiele: Ciebie i zieleń” – Zielone Wzgórze Bronka - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku;
 - Nasza puszcza - Poznajemy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
 - „Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i wspaniała (…), lecz najmilsze i najzdrowsze przecież człeku jest Mazowsze - Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie
 - „Piękne jesteś Mazowsze...”- Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płock
 - Warszawa - jestem eko. Co Warszawa robi by być bardziej eko? - Szkoła Podstawowa nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi Klonowego Liścia w Warszawie

VI edycja Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu objętej patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo,  uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. W tej edycji motyw przewodni projektów to Kobiety Mazowsza. Szczegółowa tematyka zależy od uczniów i nauczyciela opiekuna. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 30 grudnia 2023 r.

 

Pedagogiczna koncepcja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” wywodzi się bezpośrednio z podstawy programowej, a w szczególności dotyczy umiejętności kluczowych, w tym  umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. W zakresie treści Konkurs daje możliwość uzupełnienia wiedzy istotnej z punktu widzenia mieszkańca regionu.

 

Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu. Dodatkowo za realizację najlepszych projektów przewidziane są nagrody pieniężne ufundowanymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w wysokości:

  • I miejsce – nagroda w wysokości 6 000 zł;
  • II miejsce – nagroda w wysokości 4 000 zł;
  • III miejsce – nagroda w wysokości 3 000 zł;
  • 5 wyróżnień – w wysokości 2 000 zł każde.

 

Rejestracja uczestników odbywa się od 3 do 15 października br. w Panelu Konkursów MSCDN https://panelkonkursy.mscdn.pl/ . W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów realizowanych w szkole oraz dane osobowe członków drużyn projektowych oraz zgłosić fakt podpisania przez rodzica/opiekuna ucznia oświadczenia (Załącznik nr 3).

 

Loginy i hasła do Panelu są identyczne jak loginy i hasła wykorzystywane przy logowaniu się do konkursów przedmiotowych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie oraz jego załącznikach:

 

Arkusze zadań z poprzednich edycji dostępne są na Platformie Konkursów Przedmiotowych http://konkursy.mscdn.pl w zakładce Bank zadań konkursowych, a informacje o zwycięskich projektach w zakładce Konkurs wiedzy o Mazowszu.

 

Informacji udziela koordynator Konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 692526891

Podsumowanie IV edycji Konkursu Wiedzy o Mazowszu

 

 

Uroczyste podsumowanie Konkursu nastąpiło w dniu 15 czerwca br. podczas gali mazowieckich przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej.


Z uwagi na wątek tematyczny gali, tj. Mazowsze w Europie, na spotkanie zaproszeni zostali również laureaci V i VI edycji konkursu Lekcje o Mazowszu oraz przedstawiciele sieci Jastrzębich Szkół.


Do licznie zgromadzonych w siedzibie MSCDN w Warszawie uczestników gali adresowane były:


- wystąpienia p. Krystyny Muchy - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz p. Izabeli Stelmańskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,


-
wykład ekspercki na temat Europy regionów, ambasadora Jana Truszczyńskiego,


- informacja Iwony Moczydłowskiej o rezultatach konkursów i projektów, w tym IV edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu,


- wystąpienia gości: znanego aktora Olgierda Łukaszewicza - założyciela Fundacji im. Bogusława Jastrzębowskiego My obywatele Unii Europejskiej oraz Alicji Wejner - autorki książki o W.B. Jastrzębowskim.


W spotkaniu uczestniczyła również prof. Elżbieta Jastrzębowska – praprawnuczka W.B. Jastrzębowskiego.


Podczas gali wyemitowany został film z udziałem uczniów, którzy zrealizowali najlepsze projekty tej edycji.  


Uczniowie i nauczyciele odebrali dyplomy i upominki ufundowane przez Samorząd Województwa Marszałkowskiego.


„Takie spotkanie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami różnych przedsięwzięć MSCDN z zakresu edukacji regionalnej” -podsumowała na zakończenie p. Teresa Makulska - zastępca Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


 

Podsumowanie Konkursu wiedzy o Mazowszu - rok szkolny 2021/2022 (plik w formacie PDF)