Sprawozdania z realizacji projektu

Sprawozdania z realizacji projektu należy umieścić na Platformie Konkursów MSCDN  https://panelkonkursy.mscdn.pl

 

- Informację o projekcie należy wpisać w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
- Sprawozdanie powinno być zwięzłe i nie przekraczać 2 stron – czcionka Calibri lub Times New Roman 12, odstęp 1,15 – 1,5.
- Możliwe formaty *.txt, *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf, *.rtf
- W nazwie pliku nie mogą występować polskie znaki.
- Załączniki do sprawozdania w postaci zdjęć, itp. nie są przyjmowane – należy je umieścić w chmurze (np. na dysku Onedrive/Google/Dropbox czy też w dedykowanych serwisach) i podlinkować w tekście sprawozdania

 

Ostateczny termin składania sprawozdań to 16 stycznia 2023 roku włącznie.

Przedłużenie naboru do Konkursu

 

 

Zgłoszenia projektów można dokonywać jeszcze przez tydzień, tj. do 24 października br. włącznie.

 

 

V edycja Konkursu wiedzy o Mazowszu

 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu objętej patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.


Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. W tej edycji motywem przewodnim projektów jest Zielone Mazowsze. Szczegółowa tematyka zależy od uczniów i nauczyciela opiekuna. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

 

Pedagogiczna koncepcja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” wywodzi się bezpośrednio z podstawy programowej, a w szczególności dotyczy umiejętności kluczowych, w tym umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. W zakresie treści konkurs daje możliwość uzupełnienia wiedzy istotnej z punktu widzenia mieszkańca regionu.

 

Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu. Dodatkowo za realizację najlepszych projektów przewidziane są wysokie nagrody pieniężne.

 

Rejestracja uczestników odbywa się od 3do 15 października br. na Panelu Konkursów MSCDN https://panelkonkursy.mscdn.pl/ . W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów realizowanych w szkole oraz dane osobowe członków drużyn projektowych oraz zgłosić fakt podpisania przez rodzica/opiekuna ucznia oświadczenia (Załącznik nr 3).

 

Loginy i hasła do Panelu są identyczne jak loginy i hasła wykorzystywane przy logowaniu się do konkursów przedmiotowych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie oraz jego załącznikach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Iwona Moczydłowska, tel.: 692 526 891, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejna edycja Konkursu WoM

 

W połowie września rozpoczniemy nabór do V edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu.

Temat przewodni projektów w roku szkolnym 2022/2023 to Zielone Mazowsze.


Już teraz można przymierzać się do realizacji wszelkich przedsięwzięć z ekologią w tle, w ujęciu geograficznym/przyrodniczym/historycznym/kulturowym/językowym/matematycznym/chemicznym

 

Zagadnienie możliwe jest do ujęcia z różnych perspektyw, z pozycji badacza bądź aktywisty.

 

Zobacz poprzednie edycje Konkursu:

  • - Zwycięskie projekty z poprzednich edycji Konkursu – poniżej na tej stronie,
  • - Bank zadań

 

 

Podsumowanie IV edycji Konkursu Wiedzy o Mazowszu

 

 

Uroczyste podsumowanie Konkursu nastąpiło w dniu 15 czerwca br. podczas gali mazowieckich przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej.


Z uwagi na wątek tematyczny gali, tj. Mazowsze w Europie, na spotkanie zaproszeni zostali również laureaci V i VI edycji konkursu Lekcje o Mazowszu oraz przedstawiciele sieci Jastrzębich Szkół.


Do licznie zgromadzonych w siedzibie MSCDN w Warszawie uczestników gali adresowane były:


- wystąpienia p. Krystyny Muchy - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz p. Izabeli Stelmańskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,


-
wykład ekspercki na temat Europy regionów, ambasadora Jana Truszczyńskiego,


- informacja Iwony Moczydłowskiej o rezultatach konkursów i projektów, w tym IV edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu,


- wystąpienia gości: znanego aktora Olgierda Łukaszewicza - założyciela Fundacji im. Bogusława Jastrzębowskiego My obywatele Unii Europejskiej oraz Alicji Wejner - autorki książki o W.B. Jastrzębowskim.


W spotkaniu uczestniczyła również prof. Elżbieta Jastrzębowska – praprawnuczka W.B. Jastrzębowskiego.


Podczas gali wyemitowany został film z udziałem uczniów, którzy zrealizowali najlepsze projekty tej edycji.  


Uczniowie i nauczyciele odebrali dyplomy i upominki ufundowane przez Samorząd Województwa Marszałkowskiego.


„Takie spotkanie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami różnych przedsięwzięć MSCDN z zakresu edukacji regionalnej” -podsumowała na zakończenie p. Teresa Makulska - zastępca Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


 

Podsumowanie Konkursu wiedzy o Mazowszu - rok szkolny 2021/2022 (plik w formacie PDF)

 

Konkurs wiedzy o Mazowszu – zwycięskie projekty IV edycji

I miejsce


Z Płocka przez Mazowsze do Europy


Interdyscyplinarny projekt oparty na działaniach związanych z edukacją regionalną, wpisany w temat przewodni Konkursu ideą „co wyróżnia nasze miasto na tle Europy”. Na uwagę zasługują rezultaty działań uczniów, odwołujące się do ich kreatywności oraz kompetencji językowych i medialnych (autorskie teksty i zdjęcia, komiks w języku angielskim). Dodatkowym atutem jest reportaż, do udziału w którym młodzież zaprosiła znanych mieszkańców Płocka.
Więcej
II miejsce


Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las


Projekt łączy elementy praktycznej i teoretycznej edukacji ekologicznej (wiedza o lesie) z postacią Wojciecha Jastrzębowskiego, prekursora integracji europejskiej i jednocześnie przyrodnika, pioniera budowania wrażliwości i troski o środowisko naturalne człowieka. Rezultaty zostały udokumentowane w sposób interesujący i kreatywny, oparty na ciekawie zaprojektowanej stronie internetowej projektu. Na uwagę zasługuje link do oryginału Konstytucji dla Europy (Polona).

Więcej

III miejsce


Świat bez wojen - wizjonerska koncepcja zjednoczonej Europy autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego


Mistrzowsko zaplanowany projekt badawczy wpisujący się w temat przewodni Konkursu. Cele sformułowane z punktu widzenia uczniów, odpowiednio dobrane działania (ankieta, film, test, ankieta) i sposób ewaluacji (wyniki testu i ankiety). Przemyślana konstrukcja produktu głównego, czyli filmu zwracającego uwagę starannie dobranymi zdjęciami, tekstem informacyjnym i nagraniami z miejsc związanych z bohaterem. Dokumentacja projektu na dedykowanej stronie internetowej.

Więcej

wyróżnienie


Mało znani patroni warszawskich ulic


Uczniowie poznawali postaci warszawiaków i warszawianek, którzy przysłużyli się nie tylko dla Warszawy i Polski, ale również dla Europy. Pracę rozpoczęli od działań badawczych (pozyskanie informacji, przeprowadzenie sondy ulicznej), kończąc projekt realizacją filmu tematycznego – nagrywanego w miejscach, których dotyczy - i przygotowaniem pomysłowej gry planszowej. Uwagę zwracają rzetelnie opracowane i ciekawie zaprezentowane fakty z życia wybranych patronów ulic.


Więcejwyróżnienie


Mazowszanin - Europejczyk. Mazowsze bliskie mojemu sercu


Rezultaty projektu sięgają różnorodnych aspektów wiedzy o Mazowszu. Uczniowie przygotowali m.in. lapbooki, prezentacje tematyczne, prace plastyczne. Przedstawili efekty społeczności szkolnej w formie wystawy, wieczorka poetyckiego i filmu na stronie internetowej szkoły. Udowodnili, że Mazowsze zajmuje ważne miejsce w Europie, a przynależność do wspólnoty europejskiej daje nam szanse systematycznego rozwoju.


Więcejwyróżnienie


Mazowsze oczami młodego Europejczyka


Oryginalne ujęcie tematu łączące Europejski Rok Kolei 2021 - promujący kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu dla każdego - z edukacją europejską i regionalną. Uczennice zbadały możliwości zwiedzania Mazowsza Kolejami Mazowieckimi, Warszawską Koleją Dojazdową i Szybką Koleją Miejską. Efektem jest prezentacja tych atrakcji województwa mazowieckiego do których warto dojechać pociągiem.

Więcej

wyróżnienie


Niezwykłe Europejki z Mazowsza


Projekt oparty na metodach poszukujących, łączący działania praktyczne i kreatywne: własnoręczne wykonanie lalek – postaci znanych Mazowszanek. Wypracowane rezultaty odwołują się również do edukacji europejskiej, wpisując podmioty badawcze projektu w tradycję i rozwój kultury, nauki i przemysłu Mazowsza i Europy. Fotograficzna forma sprawozdawcza z działań projektu ponadto może posłużyć jako instrukcja do działań dla osób zainteresowanych szyciem lalek.

Więcej

wyróżnienie


Znane - nieznane Mazowsze


Wieloetapowe przedsięwzięcie z imponującą liczbą rezultatów o różnorodnej tematyce. Zastosowane przez uczniów metody i formy pracy odwołują się nie tylko do zdobywania i przekazywania wiedzy (gra edukacyjna, test online), ale także działań kreatywnych (filmy, reportaże, konkurs literacko – historyczny, wywiad radiowy, projekt okładki płyty). Niewątpliwym walorem projektu jest nie tylko jego wartość poznawcza, ale również duże oddziaływanie projektu.

Więcej